نور

مطالب جالب در مورد نور، بازتاب و شکست نور، آینه ها و ...به نام آن علیمی که شعله ی عشق به تحصیل را در فانوس سینه ی پر مهر صاحبان علم و طالبان عمل روشن نمود.حمد و سپاس کردگاری را سزاست که رخصت کسب علم و دانش را به ما عطا فرموده است.

سلام...
همانطور که می دانید، این وبلاگ برای ارائه مطالب جالب و مفید علمی در مورد نور هستش. از آنجایی که مباحث مربوط به نور و آینه ها فقط در سال اول مطرح می شوند و در سال های آینده به آنها پرداخته نمی شود، لازم دانستیم که مطالب را بصورت کاملا مفصل بیان کنیم... اما متاسفانه یا خوشبختانه(!) در کتب درسی ما خبری از مطالب مفصل نیست! این بود که تصمیم گرفتیم این وبلاگ را ایجاد کرده و علاوه بر ارائه ی تعاریف، فرمول ها و مطالب مربوط به فصل نور- که در کتاب ذکر نشده اند- مطالب جالب و خواندنی را برای شما فراهم کنیم... درضمن در پایان هر پست یک نظرسنجی قرار دادیم، لطفا در نظرسنجی ها شرکت کنید. نظر هم یادتون نره!


phm017g.jpg

درصورتی که جسم در بینهایت دور است تصویر آن بصورت واژگون روی کانون اصلی تشکیل می شود. اگر زاویه امتداد جسم با محور اصلی بر حسب رادیان برابر آلفا و فاصله کانونی آینه f باشد, طول تصویر را میتوان به روش زیر محاسبه کرد:

untitled.png

در ادامه مطلب مثالی بسیار ساده را مشاهده می کنید که به درک بهتر مطلب کمک می کند


:ادامه مطلب:
نوشته شده در یکشنبه چهاردهم فروردین ۱۳۹۰ساعت 17:49 توسط زکیه طیبی|

قبل از ارائه ی فرمول ها, ابتدا نشانه های هر کمیت در این بحث را معرفی می کنم:

P فاصله جسم تا آینه

q فاصله تصویر تا آینه

f فاصله کانونی

r یا R شعاع آینه

m بزرگنمایی

a فاصه جسم تا کانون

'a فاصله تصویر تا کانون

AB معمولا طول جسم است

'A'B معمولا طول تصویر است

n نسبت p به f است

∆ فاصله جسم تا تصویر است

در ادامه مطلب فرمول های مربوطه را خواهید یافت


:ادامه مطلب:
نوشته شده در یکشنبه چهاردهم فروردین ۱۳۹۰ساعت 17:19 توسط زکیه طیبی|

اگر دو آینه متقاطع با هم زاویه X بسازند و جسمی میان این دو آینه قرار گیرد, تعداد تصاویری که از جسم در این دو آینه تشکیل می شود از رابطه زیر بدست می آید:

n تعداد تصاویر تشکیل شده و n' تعداد تصاویر قابل روئیت است

untitled.png

نوشته شده در جمعه بیست و هفتم اسفند ۱۳۸۹ساعت 12:39 توسط زکیه طیبی|

هنگامی که دو آینه متقاطع باشند و پرتویی را به یکی از آنها بتابانیم, بازتابش آن به آینه دیگری می تابد و دوباره بازتاب می شود. به زاویه بین پرتوی تابش اول و پرتوی بازتابش دوم, زاویه انحراف پرتو می گوییم که نشان می دهد پرتوی اولیه بعد از تابش به این آینه ها چقدر از مسیر اولیه منحرف شده.

بسته به زاویه بین دو آینه, زاویه انحراف از 2 راه بدست می آید:

1- زاویه بین دو آینه منفرجه یا قائم باشد:(از فرمول بدست می آید)

untitled.png

 

2- زاویه بین دو آینه حاده باشد:(از راه رسم شکل بدست می آید)

untitled.png

نکته: در حالت دوم به زاویه بازتاب نیز نیاز داریم, اما در حالت اول فقط به زاویه بین دو آینه نیاز است)

نوشته شده در جمعه بیست و هفتم اسفند ۱۳۸۹ساعت 12:27 توسط زکیه طیبی|

فرمول های زیر مربوط به جابه جایی آینه و جسم و میزان جابه جایی و همچنین سرعت تصویر هستند:

(در فرمول هایی که به آنها اشاره می شود, V سرعت جسم, V' سرعت آینه, V" سرعت تصویر, d جابه جایی جسم, d' جابه جایی آینه و d" جابه جایی تصویر می باشند)

  • در صورتی که آینه و بردار حرکت جسم عمود باشند,یعنی جسم و آینه مستقیما حرکت کنند, نه مایل.

۱- جابه جایی تصویر نسبت به جسم

2- سرعت تصویر نسبت به جسم

3- جابه جایی تصویر در آینه

4- سرعت تصویر در آینه

untitled.png

  • در صورتی که آینه و بردار حرکت جسم با هم زاویه X ساخته باشند, یعنی جسم و آینه بصورت مایل حرکت کنند, نه مستقیم.

1- جابه جایی تصویر نسبت به جسم

2- سرعت تصویر نسبت به جسم

3- جابه جایی تصویر در آینه

4- سرعت تصویر در آینه

untitled.png

نوشته شده در شنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۸۹ساعت 15:29 توسط زکیه طیبی|

در صورتی که پرتوی تابش را ثابت نگه داشته و آینه را بچرخانیم, بسته به شرایط, زاویه تابش و بازتاب تغییر می کند...

هنگامی که آینه را X درجه بچرخانیم, پرتوی بازتابش 2X در همان جهت می چرخد, اما از آنجا که خط عمود هم X درجه چرخیده, زاویه تابش و بازتاب هر کدام X درجه تغییر میکنند و البته زاویه بین پرتوی تابش و بازتاب 2X تغییر می کند.

افزایش یا کاهش زوایا بستگی به جهت چرخش آینه دارد.(ساعتگرد یا پادساعتگرد)

شکل زیر دوران ساعتگرد را نشان می دهد که در آن زاویه بین تابش و بازتاب بیشتر می شود.

(در صورتی که دوران پادساعتگرد باشد, این زاویه کاهش می یابد.)

untitled.png

نوشته شده در شنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۸۹ساعت 14:58 توسط زکیه طیبی|

هنگامی که شما مقابل آینه می ایستید، محدوده ی مشخصی از پشت سرتان را در آینه مشاهده می کنید... به این محدوده میدان دید گفته می شود.

اگر تصویر ناظر را در آینه یافته و آن نقطه را به لبه های اینه متصل کرده و امتداد دهید، میدان دید ناظر را می یابید. همانطر که در شکل مشاهده می کنید، می توان محدوده ی دید را با یک پرده اندازه گرفت، هرچه پرده دور تر باشد، مساحت بیش تری از آن در آینه مشاهده می شود.

می توان با فرمول های زیر طول و مساحت قسمتی از پرده که در میدان دید ناظر است را بدست آورد.(باز هم از روابط مثلثاتی استفاده می کنیم.)

untitled.png

در واقع میدان دید به ۳ عامل بستگی دارد: ۱- طول آینه  ۲- فاصله ناظر از آینه  ۳- نوع آینه

میدان دید در آینه های مختلف متفاوت است, میدان دید آینه محدب از بقیه بیشتر و میدان دید آینه مقعر از بقیه کمتر است.

برگرفته شده از کتاب فیزیک خوشخوان(ویژه دانش آموزان ممتاز)

نوشته شده در جمعه بیستم اسفند ۱۳۸۹ساعت 14:15 توسط زکیه طیبی|

دراین پست به ارائه فرمول های مربوط به سایه ها و نیم سایه های تشکیل شده توسط چشمه نور گسترده می پردازیم...

در این باره از از روابط مثلثاتی کمک می گیریم:

در شکل مثلث OO'A با مثلث A"A'A متشابه است و همچنین مثلث AO'B متشابه B'A"O' می باشد.

نکته: در مورد چشمه نور گسترده، طول چشمه نور هم در نظر گرفته می شود.

untitled.png

نوشته شده در سه شنبه دهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 13:47 توسط زکیه طیبی|

درمورد سایه ها و نیم سایه فرمول های زیادی مطرح اند... در این پست به فرمول های سایه های تشکیل شده از چشمه نور نقطه ای می پردازیم و به امید خدا در پست بعدی مطالب را تکمیل می کنیم.

بسیاری از فرمول های مربوط به سایه ها، از روابط مثلثاتی بدست می آیند که در صورت درک آنها نیازی به حفظ کردن نیست!

اولین فرمول نسبت دو مثلث را نشان می دهد که اولی از چشمه نور و جسم کدر و دومی از چشمه نور و سایه تشکیل شده. OAB یک مثلت است که با مثلث OA'B' متشابه می باشد.

در فرمول های زیر O, AB, A'B', P, q به ترتیب از چپ به راست چشمه نقطه ای نور، طول جسم کدر، طول سایه، فاصله جسم تا چشمه نور و فاصله ی سایه تا چشمه نقطه ای نور اند.

درضمن نسبت مساحت جسم به مساحت سایه هم برابر مجذور نسبت p به q است.

untitled.jpg

درصورتی که نسبت طول سایه های دو جسم، یا یک جسم در دوحالت مختلف را بخواهیم، میتوان از فرمول 1 و درصورتی که نسبت مساحت را بخواهیم از فرمول 2 استفاده کرد :

untitled.png

نوشته شده در سه شنبه دهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 13:25 توسط زکیه طیبی|


مطالب پيشين
» نمونه سوالات آینه تخت
» نمونه سوالات سایه ها و خسوف و کسوف
» چه چیز باعث می شود که من هر چیزی را به رنگی ببینم ؟
» آیا می دانید؟!
» تمام شد!
» تقسیم بندی دقیق تر آینه ها
» طول تصویر جسم واقع در بی نهایت دور!
» فرمول های مربوط به آینه های کروی
» پرتوهای اصلی در آینه مقعر
» رفتار آینه مقعر با دسته پرتو ها


Designed by Zakieh Tayebi